Att Exponeras via Media

Budskap eller Information kan förmedlas via olika Media. Det kan ske muntligen, digitalt, via radio, tv eller i tryckt format, i form av musik, text, bild eller ljud. Den kan förmedlas direkt, strömmas eller sparas på disk eller minnesbank.

Traditionell marknadsföring sker via tidningsannonser, reklam och radio, skyltar, banderoller, utställningar på mässor mm, men det finns även andra möjliga kanaler där du kan exponera dig och ditt företag.

Sociala Media är hemsidor på internet där du både kan marknadsföra dig men även kommunicera och nätverka med dina kunder. Några exempel är Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, Twitter m fl.

Hur vill du interagera med dina potentiella kunder, och vet du var du lättast hittar dem?