GDPR – Exponera Media

Personuppgiftpolicy
Version juli 2018

Din integritet är viktig för oss på Exponera media och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare av våra produkter och tjänster ska känna dig trygg, beskriver denna personuppgiftspolicy hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vilka är Exponera Media?
2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
3. Vilka data samlar vi in och hur används den
4. Säkerhet
5. Hur används cookies
6. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?
7. Överföring av information
8. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Vilka är Exponera Media?
Exponera Media, organisationsnummer 720616-8531 är personuppgiftsansvariga medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Exponeramedia ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post, chat eller direkt på annat sätt.

Exponera Media går att nå på följande sätt:

Post: Exponera Media, kvarnfors 7, 915 95 Ånäset

Tel: 070 644 44 19 E-post: info@exponeramedia.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://www.exponeramedia.se.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som vi samlar in och hur den används.
Vi är personuppgiftsansvariga för all data vi samlar in.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Som personuppgiftsansvarig har vi ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet
Exponera Media skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system som hanterar personuppgifter.

Personuppgifter som skickas in till oss utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än nödvändigt.

5. Hur används cookies
Vår hemsida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Cookies sparas på din dator vid beställningar och köp så att rätt information sparas. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren
Det finns två typer av cookies som används på vår hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. När du besöker exponeramedia.se och exponeramedia.com används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen. Den andra typen, Session Cookie, lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på någon av våra webbsidor. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information

På Exponera Medias webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Exponera Medias hemsida.

6. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?
Exponera Media använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som gått kurs hos oss eller anmält ditt intresse för att få vårt nyhetsbrev. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina intresseområden finns tillgängliga

Exponera Media följer etiska riktlinjer vad gäller direkt marknadsföring.

7. Överföring av information
Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

8. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter
Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 070-6444419 eller vår e-post info@exponeramedia.se.