Tagg: Exponera Media

Att exponera media

Att Exponeras via Media

Budskap eller Information kan förmedlas via olika Media. Det kan ske muntligen, digitalt, via radio, tv eller i tryckt format, i form av musik, text, bild eller ljud. Den kan förmedlas direkt, strömmas eller sparas på disk eller minnesbank. Traditionell marknadsföring sker via tidningsannonser, reklam och radio, skyltar, banderoller, utställningar på mässor mm, men det…