Kontakt

<!– Load Facebook SDK for JavaScript –>
<div id=”fb-root”></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js#xfbml=1&version=v2.12&autoLogAppEvents=1’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>

<!– Your customer chat code –>
<div class=”fb-customerchat”
attribution=”setup_tool”
page_id=”480125402072964″
theme_color=”#67b868″
logged_in_greeting=”Hi there! How can we help you? Hej där! Hur kan vi hjälpa dig? :-)”
logged_out_greeting=”Hi there! How can we help you? Hej där! Hur kan vi hjälpa dig? :-)”>
</div>

Vi ber om ursäkt! Butiken håller på att uppdateras. Du är välkommen att kontakta oss via vår chat eller mail för mer information och beställningar. Avvisa