Varför är logotypen viktig?

Varumärket

Företagets ansikte utåt och den fasad du vill ska representera ditt företag. Ditt varumärke är det som ska matcha företagsloggan, ditt företags färger och din profil. Designen ska vara väl genomtänkt och attrahera just dina kunder, vara professionell och inriktad mot din målgrupp. Den ska helst ge associationer till de produkter och tjänster ditt företag erbjuder. Allt startar med en bra grafisk design och logotyp.

Lagkänslan

Dina anställda kommer ständigt i kontakt med företagslogotypen via skyltar, brevpapper, profilkläder, hemsida med mera. Om ditt varumärke är väldesignat så kan det stärka företagsidentiteten och skapa en vi-känsla  hos de anställda.

Första intrycket

Du vill såklart att ditt företag ska ge ett gott första intryck på dina kunder och affärskontakter. På en sekund förmedlar er logotyp en uppfattning om ditt företag. En tafflig design ger en ofördelaktig bild av ditt företag, och ett negativt första intryck kan vara svårt att förändra. Därför kan det vara lönsamt att lägga ner lite extra resurser på en väldesignad logotyp.